SHPSN

Stichting Hindi Prachaar Sanstha Nederland

Hindi Divas

"Hindi leren is cool"

Interesseert u zich voor de Hindi-taal? Denkt u eraan om Hindi weer op te pakken, maar weet u niet waar u moet beginnen?
Heeft u suggesties voor het Hindi-onderwijs in Nederland? Bent u misschien zelf een docent(e) Hindi en zou u les willen geven?
Voor deze zaken en meer, neem gerust contact met ons op.
Ook voor ideeën en sponsoring en/of steun van diverse initiatieven binnen HPSN kunt u contact met ons opnemen.
Heeft u specifieke vragen, op- en/of aanmerkingen met betrekking tot het hoofdbestuur of de examens
dan kunt u zich wenden tot de secretaris.

scholen

Scholen

Deze scholen zijn aangesloten bij HPSN.

Scholen

boeken

Leerstof

Hier vindt u de leerstof en boeken.

Leerstof

examen

Examen

Hier vindt u alle examendata en -resultaten.

Examen info

Ons werk
We geloven in daadkracht.