Ons doel

Ons hoofdzakelijk doel is om het Hindi voor iedereen toegankelijk te maken, die deze spirituele taal wil leren en zich verder wil verrijken met spirituele kennis.

Steun Ons

Onze initiële opzet van de Hindi lessen en de daaraan verbonden examens is niet commercieel ingesteld. Zodoende zijn de Hindi lessen bij de Hindi scholen die bij de Stichting HPSN zijn aangesloten geheel kosteloos en voor iedereen toegankelijk. Wij staan er ook geheel achter, om dit op deze manier voort te zetten. Voor het afleggen van examens zijn wij echter genoodzaakt om uit kostenoverweging een bijdrage te vragen aan de kandidaten.

Uiteraard waarderen wij ieder gebaar in de vorm van een donatie zeer. Hierdoor is het voor ons mogelijk om activiteiten zoals de Hindi Divas dag te organiseren en in de toekomst nog andere activiteiten op te zetten. Alle donaties die wij ontvangen worden volledig benut in seva van de spirituele Hindi taal.

Donaties

voor de Stichting zijn van harte welkom.

Je kan een bijdrage naar wens overmaken op

NL67 SNSB 0927 1766 53

t.n.v. Stichting HPSN, o.v.v. "Donatie".

Onze dank is groot voor elke bijdrage!