Doelstelling

Het doel van HPSN is om voor iedereen “Het Hindi” toegankelijk te maken, zodat meer mensen deze prachtige taal kunnen leren. Het is belangrijk om het Hindi te kennen om bepaalde Indiase culturele activiteiten beter te kunnen beleven.

Aandachtspunten van HPSN

Tot de werkzaamheden van HPSN behoren het landelijk afnemen en coördineren van Hindi examens, uitbrengen van de Hindi Prachaar Patrika (HPSN blad met de laatste ontwikkelingen), het organiseren van de Hindi Divas (jaarlijkse bijeenkomst) en nog andere werkzaamheden gerelateerd aan het promoten van het Hindi. De organisatie staat welwillend tegenover innovatie en is bereid om waar nodig initiatieven aan te moedigen.

Leermethode

Binnenkort beschikbaar...Ons excuus hiervoor!

Examens

HPSN is een landelijke Hindi stichting, die Hindi examens coördineert en Hindi diploma’s uitgeeft.
We werken al geruime tijd samen met Wardha, een taalinstelling uit India. Van hen krijgen we het lesmateriaal. Mede door het relatief grote aantal leerlingen dat de eerste paar examens aflegt zijn we met hen een overeengekomen dat de eerste drie examens compleet (zowel het examen zelf als de beoordeling) door ons worden opgesteld en uitgevoerd. De hogere examens (4-7; 7 = achaarya, niveau universiteit) worden door Wardha zelf afgenomen. Examen 4,5 en 6 worden nog wel in Nederland afgenomen. Het laatste examen (7) kan alleen in India worden afgenomen. Het voordeel van de samenwerking met Wardha India is dat de hindi diploma’s van hpsn door India worden erkent. Zo kunt u direct andere opleidingen in India volgen, oa Ramayan-Sanskriet-Puran op academisch niveau met de hpsn diploma’s.

Diverse organisaties (buurthuizen, particulieren en stichtingen) en scholen (oa. Hindi-basisscholen) werken nauw samen met HPSN en nemen de HPSN Hindi-examens af.

Hindi Divas

De Hindi Divas is het grootste jaarlijkse evenement van HPSN. Hindi Divas betekent letterlijk dag van Hindi. Iedereen die op een of andere manier betrokken is met HPSN of het Hindi wordt hiervoor uitgenodigd. Op deze dag worden ook de geslaagden van de hindi examens bekend gemaakt en worden de diploma’s met cijferlijsten uitgedeeld. 

Op dit evenement komen verschillende sprekers m.b.t. het Hindi aan het woord. Ze belichten verschillende aspecten m.b.t. het Hindi en het Hindi-onderwijs. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en er wordt tijd gereserveerd voor discussie. Natuurlijk is de setting semi-informeel en is er ook ruimte voor muziek, zang en dans. Hindi Divas wordt altijd afgesloten met een maaltijd.