Prarambhiek (Deel 2)

Boeken


1. Subodh Bhaarti - Bhaag 2
2. Kathaa Kunj
3. Aanvullende lesstof

Geslaagden kunnen het volgende:


Begrijpend lezen
> Eenvoudige teksten lezen en vragen beantwoorden
> Redelijk eenvoudige gedichten begrijpen
> Eenvoudige Hindi teksten lezen, begrijpen en vertalen in het Nederlands

Schrijfvaardigheid
> Enkele zinnen schrijven over een willekeurig onderwerp
> Zinnen formuleren aan de hand van woorden

Kennis
> Tellen tot en met 100
> Gebruik maken van een redelijke woordenschat (incl. synoniemen en antoniemen)
> Zinnen en korte verhaaltjes schrijven

Grammatica
> Achtergrond van grammatica begrijpen tot een bepaalde hoogte
> Enkel-, meervoud-, geslachtsvormen van bepaalde woorden herkennen en veranderen
> Alle letters (klinkers, medeklinkers, matra en samengestelde letters) herkennen en juist toepassen
> Simpele fouten uit zinnen halen (geslachts- en meervoudsfouten)