Pravesh (Deel 3)

Boeken


1. Subodh Bhaarti - Bhaag 3
2. Kahaani Saurabh - Bhaag 1
3. Hindi Rachna - Bhaag 1
4. Kaavya Kusum - Bhaag 1
5. Shuddh Hindi*
6. Aanvullende lesstof

*Zowel voor de delen Pravesh, Parichay en Kovied

Geslaagden kunnen het volgende:


Begrijpend lezen
> Complexe teksten lezen en vragen beantwoorden
> Moraal van gedichten begrijpen en een korte uitleg geven

Schrijfvaardigheid
> Kort wat schrijven over een willekeurig onderwerp
> Zinnen formuleren aan de hand van woorden
> Brieven schrijven
> Samenvattingen over verhalen schrijven
> Analyseren en beschrijven van personages

Kennis
> Tellen tot en met 100
> Vocabulaire moet op peil zijn
> Een verhaal van het Hindi in het Nederlands kunnen vertalen
> 100 muhavre kennen en in een zin kunnen gebruiken
> 40 kahavate kennen en in een zin kunnen gebruiken

Grammatica
> Van bepaalde woorden het geslacht herkennen en veranderen
> Enkelvoud- of meervoudsvorm herkennen en veranderen
> Alle letters (klinkers, medeklinkers, matra en samengestelde letters) herkennen en juist toepassen
> Fouten uit zinnen halen (geslachts- en meervoudsfouten)
> Synoniemen/ Antoniemen kennen in behoorlijke getalen
> Werkwoordstijden kennen (en dat kunnen toepassen in een zin)
> Taalkundig ontleden in het hindi (= alle woordsoorten kunnen benoemen)