Regelementen examen

Toezicht

De directeur van elke Hindi school moet ervoor zorgen dat er voldoende toezicht is tijdens het examen. Na het examen moeten de toezichthouders een 'proces verbaal' schrijven waar in staat wat er allemaal is gebeurd tijdens het examen en dit samen met de gemaakte opgaven bij de directeur inleveren. Mocht je tijdens de examens, door de toezichthouders, betrapt worden op fraude dan wordt je meteen gediskwalificeerd en heb je een 1. Ook wordt jou recht op een herkansing je ontnomen.

Fraude

Tijdens de examen mag absoluut niet met de mede leerlingen overlegd worden. Praten, kijken op andermans blaadje, spiekbriefjes en mobieltjes die aan staan tijdens de examens worden als fraude gezien. Mobiel mag dus ook niet gebruikt worden om de tijd in de gaten te houden, Onthoudt: mocht je tijdens de examens ,door de toezichthouders, betrapt worden op fraude dan wordt je meteen gediskwalificeerd en heb je een 1. Ook wordt jou recht op een herkansing je ontnomen.

Te laat

Als je te laat bent voor een examen mag je nog een half uur na het begin van het examen beginnen, je krijgt dan geen extra tijd. Als je daarna nog komt mag je geen examen meer doen.

Opgaven meenemen

De opgaven moeten tot aan het einde van het examen in de examenzaal blijven. Daarna mag je ze wel meenemen.

Nakijken

Hieronder valt ook examen inzage en examen bespreking. De directeur van jou Hindi school zorgt ervoor dat de door jou gegeven antwoorden samen met de opgaven bij het bestuur aankomt, die kijkt alles eerst na. Daarna kijkt er een tweede corrector na. Daarna moeten ze het samen eens worden over je cijfer. Als ze het niet eens worden, dan wordt je cijfer het gemiddelde van de cijfers van de twee mensen die je examen hebben nagekeken. Ook is het zo dat er op de examenblaadjes alleen nummers opstaan, geen namen dus de correctoren hebben geen namen en kunnen niet zien van wie het examen is. Je hebt dus geen inzage moment en er is ook geen examenbespreking gelegenheid. Dit in verband met onnodige discussies.

Wat als je het Hindi examen niet kan maken?

Als je, je Hindi examen niet om een geldige rede kan maken, meldt dat dan zo snel mogelijk bij jouw docent. De docent bepaalt namelijk of jou rede van afwezigheid goed wordt gekeurd. Als het wordt goed gekeurd mag je als nog deelnemen aan de herkansingen, helaas gaat dit wel ten koste van je herkansing. Mocht je geen geldige rede hebben dan wordt jou het recht op een herkansing ontnomen. Dat betekent dus helemaal geen examen. Onthoud dat je, je geld niet terug krijgt! Het zou dus verstandig zijn als je er gewoon bent.

Puntenverdeling

De puntenverdeling staat per vraag op het examen aangegeven.

Een indicatie van de standaard score en verhouding:
-        Vragen beantwoorden = 20
-        Grammatica = 20
-        Schoonschrijven = 10
-        Hindi teksten schrijven = 30
-        Kennis = 20
-        Totaal = 100 voor Prathmiek, 1e examen
-        Totaal = 200 voor Prarambhiek, 2e examen
-        Totaal = 300 voor Pravesh, 3e examen

Eindcijfer

Het cijfer voor elk examen wordt afgerond op een heel getal tussen de 1 en de 10. In totaal zijn er een veelvoud van 100 punten te behalen. Wil je het cijfer berekenen? Deel het door jou behaalde punten door het totaal (veelvoud van 100) en vermenigvuldig het getal met 10.

Cijfer = [ Aantal Behaalde Punten / (Examen x 100) ] * 10
Je bent gezakt als je minder dan 5,5 hebt
Je bent geslaagd als je meer dan 5,5 hebt

Herkansing

Niet in een keer gehaald, geen probleem, je hebt altijd nog 1 herkansing. Je mag het examen opnieuw doen tijdens het tweede tijdvak. Het maakt niet uit wat voor cijfer je had, al wil je een 9 verbeteren met een 10. Het hoogste cijfer telt, dus als je, je herkansing slechter maakt dan het eerste examen dan blijft het cijfer van het eerste examen staan. Voor bijzondere omstandigheden zie kopje Hindi examen niet maken.

Examengeld

Hoeveel moet u betalen voor een examen? Dit is examen afhankelijk. Als u naar het prijzenoverzicht hieronder kijkt dan weet u precies wat het prijskaartje is.

Examen Kosten

1.   8.50
2. 12.50
3. 20.00
4. 35.00
5. 45.00
6. 55.00
7. India

Belangrijk!

Als je, je Hindi examen niet om een geldige rede kan maken, meldt dat dan zo snel mogelijk bij jouw docent. De docent bepaalt namelijk of jou rede van afwezigheid goed wordt gekeurd. Als het wordt goed gekeurd mag je alsnog deelnemen aan de herkansingen, helaas gaat dit wel ten koste van je herkansing. Mocht je geen geldige rede hebben dan wordt jou het recht op een herkansing ontnomen. Dat betekent dus helemaal geen examen. Onthoud dat je, je geld niet terugkrijgt! Het zou dus verstandig zijn als je er gewoon bent.